+48 59 814 40 44
biuro@dobrenarzedzia.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(który należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DOBRE NARZĘDZIA Dariusz Śledź Sp. z o.o.

ul. Słupska 1

76-270 Ustka

NIP 839-284-94-95

tel/fax. (059) 8144044

dobrenarzedzia@onet.pl

www.dobrenarzedzia.ustka.pl

Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/następujących rzecz/y() / umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy() / o świadczenie następującej usługi():

– Data zawarcia umowy() / odbioru() ……………………….;

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………..;

– Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….;

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

………………………………………………………………………………………………….

Data …………………………………